Her is a collection of cars I found on

Pier 39 Galveston Harbor Texas some ready to be shipped to Jeddah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ford

 

 

 

 

 

1973 Chevrolet Corvette

 

 

 

 

 

 

Alt er stort i Amerika selv en TYSSE henger

Jeg fant disse bilene på kaien i Galveston Texas klar for utskiping til Jeddah

 

BACK           HOME  

    GALVESTON TEXAS 2009