This site hold photos of my trips around the world

 

</BODY

Last updated was

Siden var oppdatert

17. Mar. 2013

www.pidragen.com

I wish you all a

Happy New Year  

SOME GENERAL INFORMATION

Some links my not be in operation from time to time, because the site is under update or construction.

Noen av linkene på  sidene kan være ute av fungsjon, da siden er under utarbeidelse eller oppdatering 

Eller skrive en hilsen i gjesteboken vår

SOME GENERALINFORMATION

You are free to download copy of any photo on this homepage for private use , but if you want them for commercial use, you must have allowance from

www.pidragen.com

TIL DIN INFORMASJOM

Du kan fritt laste ned kopi av mine bilder for privat bruk men ta kontakt dersom du vil bruke bildene til kommersiell framvisning

 

www.pidragen.com

Nye nettsider har sett dagens lys

den 11-11-10

Mailing address:

Bergset

N-6430 BUD NORWAY

cell phone : (+ 47) 90 11 32 25

e-mail : pidragen@online.noorpidragen@gmail.com

Copyright © 2006 www.pidragen.com

              

 

Oddny Anita and Per Inge Drågen's  Homepage

If you want to contact us left click on the letter below

Dersom du ønsker å kontakte oss venstre klikk på brevet over

Or you can sign our guestbook

Land jeg har besøkt

Norway, Sweden, Denmark Lithuania, Estonia, Poland, Russia, South Africa, Namibia, Angola, Congo, Cameroon, Nigeria, Greece, Equdorial-Guinea, Gabon, Morocco, Algeria, Thailand, Trinidad Tobago, Canada, America, China, Singapore, Borneo, Malaysia, Holland, France, Belgium, England, Scotland, Ireland, Spain, Portugal, Italia, Albania, Yugoslavia, Iceland, Togo, Germany, Finland, Barbados, Australia, Tunis Faroe Island, Austria, Switzeland, Brazil, etc.

Country I have visit

Read More

USA TOUR 2009

NEW ORLEANS 2008

MARDI GRAS GALVESTON 2009

BUDAPEST SPRING of 2008

SAN ANTONIO USA Nov-2007

NEW YORK 2007

Hallo and welcome to a new page from www.pidragen.com this site will hold photos and information from places, happening and other things on our way around the world.

Hallo og Velkommen til en ny side fra www.pidragen.com her vil det komme bilder fra plasser og begivenheter jeg og min og min familie har vert på i utlandet.

Image of the Hurricane RITA in the US-Gulf Sept. 2005

Bilde av Orkanen RITA i Mexico -Gulf Sept 2005