</BODY

Captain

Per Inge Drågen

Last updated was

Siden var oppdatert

17. Mar. 2013

www.pidragen.com

I wish you all a

Happy New Year  

SOME GENERAL INFORMATION

Some links my not be in operation from time to time, because the site is under update or construction.

Noen av linkene på  sidene kan være ute av fungsjon, da siden er under utarbeidelse eller oppdatering 

Eller skrive en hilsen i gjesteboken vår

SOME GENERALINFORMATION

You are free to download copy of any photo on this homepage for private use , but if you want them for commercial use, you must have allowance from

www.pidragen.com

TIL DIN INFORMASJOM

Du kan fritt laste ned kopi av mine bilder for privat bruk men ta kontakt dersom du vil bruke bildene til kommersiell framvisning

 

www.pidragen.com

Nye nettsider har sett dagens lys

den 11-11-10

Mailing address:

Bergset

N-6430 BUD NORWAY

cell phone : (+ 47) 90 11 32 25

e-mail : pidragen@online.noorpidragen@gmail.com

Copyright © 2006 www.pidragen.com

              

 

Oddny Anita and Per Inge Drågen's  Homepage

If you want to contact us left click on the letter below

Dersom du ønsker å kontakte oss venstre klikk på brevet over

Or you can sign our guestbook

Copyright © 2006 www.pidragen.com

Per Inge Drågen

pidragen@online.no

pidragen@gmail.com

Cell.ph : (+ 47 ) 90 11 32 25

Other Information

   Quick Links

 

 

 

Hallo and welcome to my shipping side This side will be a mirror of my life at sea for more than 40 years.Because as my father and my grandfather before me, I have been living of and with the sea my whole life.

Last Update

      12-December-2011

    CLICK  ON THE SAILIN' SHIP       

         

 

Ship photo/Båt bilder

SOME GENERALINFORMATION

You are free to download copy of any photo on this homepage for private use , but if you want them for commercial use, you must have allowance from

www.pidragen.com

TIL DIN INFORMASJOM

Du kan fritt laste ned kopi av mine bilder for privat bruk men ta kontakt dersom du vil bruke bildene til kommersiell framvisning

www.pidragen.com