Satelitt bilde av orkanen RITA som traff USA september 2005

Denne siden inneholde historien og bildene om hvor jeg var den dagen RITA kom, trykk på orkan senteret

Satellite photo of the hurricane RITA in the Gulf of Mexico Sep-2005

This side contain pictures and the history of my position the day RITA came, left click on the imagine